Приемат документи по общинската програма ин витро за двойките с репродуктивни затруднения от В. Търново и региона

От 1 март 2021 г. започна приемът на документи, в изпълнение на Общинска програма за асистирана репродукция на Община Велико Търново (ин витро). Желаещите могат да подават Заявления в Център за административно обслужване в Община Велико Търново на следния адрес:

гр. Велико Търново,

пл. „Майка България“ № 2

Център за административно обслужване

Срок за подаване на документите: от 01.03.2021 г. до 01.04.2021 г. включително.

Необходимите документи за кандидатстване – заявления и декларации по образец, могат да се получат в Център за административно обслужване в Община Велико Търново и на електронен адрес:

www.veliko-tarnovo.bg/bg/zdraveopazvane/obshinska-programa-za-asistirana-reprodukciya

Съгласно Правилника, на семейство или двойка с репродуктивни проблеми  се отпускат средства в размер до  2 000 лв. на година.

Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Велико Търново разглежда подадените заявления в едномесечен срок и взема решение, за което информира писмено кандидатите. Комисията е в състав от 7 члена, от които 3 пре­д­ставители на общинска администрация и 4 общински съветници, избрани от Вели­ко­търновски общински съвет. С цел подпомагане дей­ност­та на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията й, могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на репродуктивното здраве.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!