Близо 20 000 лв. ще получат две свищовски села от Националната кампания „За чиста околна среда – 2021 г.”

Село Козловец и село Червена в община Свищов получиха одобрение на своите проекти в конкурса на МОСВ и ПУДООС на тема:„Обичам природата – и аз участвам”.

Проектните предложения „Зеленото сърце на Козловец“ и „Зелен кът за отдих и рекреация“ са насочени към реализиране на дейности върху централните паркове на двете населени места, а плануваните дейности включват: почистване, реновиране на съществуващо парково пространство и оборудване.Закупуване и монтиране на нови кошчета заразделно събиране на отпадъци. Частично озеленяване и зацветяване на почистените терени, оформяне на алейните пространства, чрез създаване на естетически цветни центрове и кътове за отдих.

Реализирането на проектните цели е свързано подобряване на екологичната среда в двете населени места и приобщаване на населението към процеса на създаване на екологично самосъзнание на местните, свързано с опазването на околната среда. За запазване на постигнатите резултати и осигуряване на бъдещото устойчиво развитие на проектите,вниманието е насочено към децата и младежите. Тяхното екологичното възпитание е изключително важна и ценна инвестиция в бъдещето, затова те ще бъдат привлечени в подготовката и изпълнението на проектните дейности, с цел възпитаване на устойчиви нагласи у тях.

Дейностите по двата проекта се планува да приключат до края на 2021 година, а финансирането, осигурено от МОСВ и ПУДООС, е приблизително по 10 хиляди лева за всяко от населените места.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!