Изработва се План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица

Изработва се План за интегрирано развитие на община горна Оряховица. Стратегическият документ е в изпълнение на Закона за регионалното развитие и обхваща периода 2021-2027 г.
Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. В изработването на документа е важно да бъде взето под внимание мнението на гражданите, на бизнеса, както и на неправителствения сектор. Участието на всички тях в изготвянето на плана би помогнало на Община Горна Оряховица да добави нови идеи и виждания за развитието на общината.
Една от формите на участие е чрез предоставяне на мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на анкети. Анкетите са насочени към четири групи: към гражданите; към бизнеса; към сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради и към НПО.
Предложенията и попълнените анкети могат да бъдат изпращани на електронна поща: piro@g-oryahovica.bg или да бъдат оставени в Информационния център на Община Горна Оряховица.
Срокът за предоставянето на мнения и предложения е до 26.03.2021 година.
На интернет страницата на Община Горна Оряховица, в раздел „Общински документи“ е обособена секция „ПИРО – Горна Оряховица“, където периодично ще бъде публикувана информация за изработването на Плана за интегрирано развитие. От там могат да бъдат изтеглени и анкетите.
https://www.g-oryahovica.bg/piro-gorna-oryahovitsa

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!