Над 4 000 безработни започнаха работа през 12-те месеца на епидемична обстановка   

0

 

Административната статистика на Агенция по заетостта показва, че общият брой на преминалите от безработица в заетост за региона на Дирекция „Бюро по труда”- Велико Търново през 12 – те месеца на епидемична обстановка е 4500, което означава, че средно на месец 375 регистрирани безработни са намерили своето ново работно място. През февруари броят на започналите работа безработни е със 133 повече спрямо януари, като достигна 409. Други 13 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.

В края на месец февруари регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 2 654, което е с 107 лица по- малко от м. януари. В същото време увеличението спрямо февруари 2020 г. е с 602 лица. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 333 безработни лица. Освен тях, други 15 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец февруари е 5.5%, при 6.7% за област В.Търново и 6.9% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.3 процентни пункта, а ръстът на годишна база е с 1.2 процентни пункта спрямо година по-рано.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 4.5%, община Елена 12.0% и община Златарица 22.2%.

През месец февруари 2021 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: добивна и преработваща промишленост – 46,8%, търговия и ремонт на автомобили – 10.3%,административни и спомагателни дейности – 6.9%, хотелиерство и ресторантьорство – 3,6%,  финансови и застрахователни дейности- 3,1%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 70 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 239 лица, като само през месец февруари 2021г. са постъпили на работа 74 безработни лица.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20” /проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”/ продължават да работят за запазване на заетостта, като през февруари над 1059 заети лица на територията на община Велико Търново, община Елена и община Златарица са били компенсирани по тези мерки.

Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП „РЧР” и финансовия механизъм React- EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури само за месеца средства на 714 работници и служители в над 160 фирми.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 284 с  6,3%  повече от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (26.4%), държавно управление (24.2%), търговия (22.2%),  административни и спомагателни дейности (5,2%), селско и горско стопанство (4.2%), хотелиерство и ресторантьорство (3.8%), операции с недвижими имоти (3.5%) и транспорт(3.1%).

Най-търсените професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хората; монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; охранители  и др.

 

 

 

 

 

 

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *