Започна изграждането на приют за безстопанствени животни в Павликени

 

 

Първа копка на Общинския приют за безстопанствени животни в град Павликени направиха днес кметът инж. Емануил Манолов, председателят на ОбС Христо Кавалски и управителят на фирмата изпълнител „Геоплан кънстракшън“ Кристиян Дешков.

Стойността на приюта възлиза на 409 000 лв. с ДДС като проектът се финансира изцяло от бюджета на Община Павликени. Изграждането му е една от мерките, включени в Програмата на община Павликени за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и в Плана за действие за изпълнението ѝ, приети с решение на Общински съвет – Павликени през 2019 г. Срокът за изпълнение на обекта е 5 месеца.

С реализиране на проектните дейности се предвижда изграждането на обслужваща сграда с обособени помещения за персонала, санитарен възел, за съхранение и приготвяне на храна, за оборудване и препарати за почистване и дезинфекциране, манипулационна за извършване на ветеринарномедицинска дейност, помещение с хладилна камера /фризер/, за карантина, за изолация на болни и наранени животни.

За настаняване на животните ще бъдат изградени 20 навеса от бетонови блокчета с метален покрив. Всеки навес ще се оборудва с единични колибки според големината на кучетата и нуждите на приюта. Общият капацитет на приюта ще бъде за 100 кучета.

„Мястото на животните не е на улицата. В последните години проблемът се нареди като един от сериозните за повечето населени места в България. Община Павликени предприема решителни действия той да бъде разрешен по хуманен и съвременен начин“, каза при започване на строителните работи кметът инж. Манолов. „Целта ни е да се установи контрол и постепенно да се намали броят на безстопанствените кучета до количества, гарантиращи безопасността и здравето на хората, комфорта на градската среда и европейския имидж на Павликени“, допълни градоначалникът като съобщи, че след откриване на обекта ще започне и програма за осиновяване на обитателите в него.

Изграждането на приюта за безстопанствени животни ще помогне да бъде овладяна популацията на безстопанствени кучета на територията на община Павликени. Ще се намали броят на свободно скитащи животни, застрашаващи гражданите и гостите на общината, ще се намали рискът от разпространение на паразити и зарази. Ще бъдат разкрити 5-6 нови работни места – за управител, ветеринарен лекар, гледачи, охрана и др.

За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД гр. Велико Търново с управител Кристиян Дешков.

Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма „МИНЕРВА – КЛ” ЕООД гр. Велико Търново с управител Любка Любенова – Вашкова.

Фирма „БИЛДПЛАН-08” ЕООД гр. Велико Търново с управител инж. Мирослав Димитров, автор на проекта, ще осъществява авторския надзор по изпълнението му.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!