Започна изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“ на стойност 1 442 040 лв

На 05.04.2021 г. започна изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
С дейностите по проекта се осигурява устойчивост на изпълнявания от 2019 г. до момента Проект „Патронажна грижа“, за продължаване предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги, психологическо консултиране, помощ при пазаруване и др. услуги, чрез които до момента са подкрепени над 600 лица в 28 населени места на територията на общината и е осигурена заетост за 88 лица, съобщи Росица Димитрова, директор на Дирекция „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Велико Търново.
Предоставянето на патронажни грижи по домовете по Направление 1 на Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, ще стартира от 05.05.2021 г. за срок от 12 месеца, като ще бъдат подкрепени над 177 лица от целевите групи – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване и рискови групи за заразяване с COVID-19.
В изпълнение на заложените по проекта дейности по Направление 2 ще бъдат подкрепени 806 потребители и 387 лица персонал в над 30 от социалните услуги, делегирани от държавата дейност, функциониращи на територията на Община Велико Търново, за осигуряване на ЛПС, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, назначаване на допълнителен персонал от 30 души, осигуряване на дигитални устройства и др.
В рамките на проекта ще бъде извършен и текущ ремонт в част от административната сграда на специализираната институция Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново за физическо преграждане на помещения, с цел обособяване на индивидуални помещения за изолация на потребители, в случай на идентифициран потребител с COVID-19 или на случай със симптоми на коронавирус. Дейностите по Направление 2 ще се предоставят също за срок от 12 месеца.
Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на стойност 1 442 040. 65 лв., които са осигурени от бюджета на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!