Увеличава се броят на започналите работа през март

В края на месец март регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 2 435, което е с 219 лица по-малко от  февруари. В същото време увеличението спрямо март 2020 г. е със 8 лица. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 359 безработни лица. Освен тях, други 15 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец март е 5.1 %, при 6.2 % за област В.Търново и 6.5 % за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.4 процентни пункта, достигайки до нивото на безработица година по- рано.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 4.1 %, община Елена 11.5 % и община Златарица 19.9 %.

През месец март 2021 г. броят на започналите работа безработни е със 74 лица повече спрямо предходния месец, като достигна 483 лица, сочат данните от административната статистика на Агенция по заетостта. Други 12 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда. Въпреки наложените ограничения и затваряне на дейности поради COVID -19 пандемията, търсенето на труд през месеца се увеличи.

През месец март 2021 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: добивна и преработваща промишленост – 16,7 %, търговия и ремонт на автомобили – 12.4 %, хотелиерство и ресторантьорство – 5,4 %,  финансови и застрахователни дейности- 2,7 %, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 102 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 321 лица, като само през месец март 2021 г. са постъпили на работа 82 безработни лица.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20” /проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”/ продължават да работят за запазване на заетостта, като през март над 1060 заети лица на територията на община Велико Търново, община Елена и община Златарица са били компенсирани по тези мерки.

Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП „РЧР” и финансовия механизъм React- EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури само за месеца средства на 652 работници и служители в над 120 фирми.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през март са 258. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (42.2 %), строителство (20.0 %),  търговия (17.4 %), хотелиерство и ресторантьорство (6.5 %), административни и спомагателни дейности (3,8 %).

Най-търсените професии през месеца са: персонал, полагащ грижи за хората; монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; охранители, работници в селско, горско и рибно стопанство  и др.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!