Кабинет по иконография беше открит в СУ „Бачо Киро“ – Павликени

 

 

Кабинет по иконография беше открит в СУ „Бачо Киро“ – Павликени. Той е създаден по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Павликени“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, по който училището работи от две години като партньор на Община Павликени.

За откриването на кабинета гости в училището бяха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, ръководителят на проекта Гинка Николова и началникът на отдел „Хуманитарни дейности“ в Общинска администрация Катя Димитрова.

Занятията по иконография ще се водят от учителя по изобразително изкуство Илко Костадинов, който от години наред се занимава с извънкласни клубове с учениците. Заниятията ще продължат и през следващите години, тъй като интересът към клуба е голям. След съответните проучвания беше изготвено предложение за обзавеждане на кабинета по иконопис и бяха поръчани мебели и оборудване, с финансовата подкрепа на програмата и за сметка на реализирани икономии в бюджета на проекта.

„Вие не спирате да ни учудвате и впечатлявате с вашите прогресивни идеи за развитието на гимназията. Обогатявате всяка минута на учениците тук със смислени дейности и приятния занимания“, каза инж. Манолов при откриването на кабинета.

Директорът на гимназията Петя Неделчева посочи, че благодарение на проекта училището имаше възможност да изпълни и редица други дейности. „Успяхме да оборудваме два нови компютърни кабинета, един фонетичен кабинет за изучаване на чужди езици и на 20 клуба за занимания по интереси в най-различни области, които работиха и през миналото лято, въпреки сложната година“, посочи директорът.

По дейност 2 на проекта за подобряване на образователната среда в , в което се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства бяха създадени 10 клуба за личностно развитие, с включени 108 ученици; проведени по 20 консултации месечно във връзка с кариерното консултиране на учениците; създадени и работещи 3 учебно-тренировъчни фирми; проведени 10 тематични родителски срещи по населени места в рамките на учебна година. Цялостната дейност доведе до повишаване нивото на родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

В резултат от проектните дейности, училището ще се превърне в защитена среда, която да помага на учениците да замислят и осъществяват собствени проекти и инициативи, чрез които да изразят своето мнение и да влияят на политиката и практиките отнасящи се до тях.

„По време на лятната ваканция поддържахме и фитнес клуб, защото оборудвахме и фитнес център по проекта. Имахме няколко спортни клубове. През лятото работи и клуб по компютърни науки, тъй като училището има традиции в областта на природоматематическите науки и надграждаме, включително и чрез новата специалност „Компютърна графика“, която предлагаме от миналата учебна година“, обясни още г-жа Неделчева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!