Кметовете: Планът за възстановяване да бъде внесен до 30 април

Настояват във финалната версия на документа да останат Програмата за енергийна ефективност на сградния фонд, реконструкцията на ВиК мрежата и пречиствателните станции, и дигитализацията на общинските архиви

Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ настоява Планът за възстановяване и устойчивост на България да бъде внесен в Еврокомисията в определения скрок – до 30 април.

В процеса на преговорите с ЕК могат да бъдат финализирани текстовете по политиките и проектите, които предизвикват дискусии на национално ниво. Считаме, че това е възможност страната ни да разчита, че до края на 2021 г. ще получи първите 13% авансови средства по Плана, пишат кметовете в официална позиция на НСОРБ.

Те оценяват положително и настояват следните мерки да останат във финалната версия на плана:

  • Структуриране на интегрирана Програма за енергийна ефективност на сградния фонд, в това число и за енергияйно ефективни мерки в публични и частни сгради, включително паметници на културата, както и за модернизация на уличното осветление. НСОРБ настоява за продължаването на тази програма още от 2019 година. Въвеждането на мерки за енергийна ефективност е и компонет от Зелената сделка, като част от мерките за намаляване на вредните емисии (Renovation Wave)

НСОРБ не разглежда мерките за енергийна ефективност като „саниране” и „стиропор”,

а като комплекс от дейности, водещи до подобряване на съответния енергиен клас на сградите, в които се инвестира. Разбирайки многоаспектността на задачата, НСОРБ подготвя и подписването на меморандуми за партньорство с браншови организации на специалистите в строителния процес – архитекти, инженери в инвестиционното проектиране, строители и др., за съвместна координация на усилията.

  • Програмата за изграждане /доизграждане/ рекунструкция  на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадни води, за агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж., като настояват ресурсът да бъде увеличен  и да бъде разширен обхватът и за агломерациите между 2 и 5 хил. е.ж.
  • Ресурсът за дигитализацията на общинските архиви – регистъръът на населението от 1 януари 1890 година до днес. Този проект ще улесни предоставянето на услуги по гражданското състояние на неселението и е

сериозна стъпка в подкрепа на усилията за предоставяне на електронно административно обслужване.

  • Ресурсът за създаване на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрещаване на строителството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!