Стартира най-новата инициатива на Европейската комисия „Нов европейски Баухаус”

В началото на 2021 г. беше даден официалният старт на най-новата инициатива на Европейската комисия „Нов европейски Баухаус”. Основните ценности на инициативата са свързани с устойчивостта, естетиката и приобщаването. Целта на „Нов европейски Баухаус” е да разчупи границите между науката и технологиите, изкуството, културата и социалното приобщаване, да бъде демонстрирана симбиозата между екологичния преход и жизнените пространства.

Инициатива ще премине в три етапа – проектиране, изпълнение и разпространение. В момента протича конкурс за набиране на проектни предложения. Те се подават онлайн в срок до 31.05.2021 г. на следния линк: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/, където са публикувани и Насоките за кандидатстване.

Идеята на новата европейска инициатива допълва част от приоритетите на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и основно тези на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. В „Нов европейски Баухаус” могат да се включат бенефициенти с реализирани проекти в областта на културната, образователната, социалната инфраструктура по ОПРР в периода 2014-2020 г. Идеята е да се даде възможност за популяризиране на добри практики и споделяне на опит от България, както и обмен на информация и идеи за подкрепа на иновативни идеи и проекти, свързани с устойчивото развитие на градовете и съвременна промяна в заобикалящата среда.

До края на годината ще се проведе и първото издание на наградите „Нов европейски Баухаус”, което ще бъде в 2 направления и 10 различни категории.

•       Първото направление е „Нови европейски награди Баухаус”. То е посветено на вече реализирани проекти, които трябва да са завършени към момента на подаване на заявлението. Победителите получават награда в размер на 30 000 евро и комуникационен пакет;

•       Второто направление е „Нов европейски Баухаус за Изгряваща звезда” и е фокусирано върху концепции и идеи на участници до 30-годинишна възраст. Най-добрите предложения ще получат 15 000 евро и комуникационен пакет.

Част от категориите, в които би могло да се  вземе участие за получаването на „Нови европейски награди Баухаус” са: „Възстановяване на градските и селските пространства”, „Опазено и преобразено културно наследство”, „Строеж в духа на кръговостта”, „Мобилизиране на културата, изкуствата и общностите”. Повече информация за конкурса и категориите може да прочетете тук: https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en.

Допълнителна информация за инициативата „Нов европейски Баухаус” може да се намери на специално създадения сайт: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_bg. В него всеки може да споделя идеи и примери за това как да бъде допълнена и продължена инициативата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Content is protected !!