февруари 23, 2024

НВУ участва в мащабен образователен проект с още пет висши учебни заведения в България и Румъния

0
Национален военен университет „Васил Левски“ участва в мащабен образователен проект с още пет висши учебни заведения в България и Румъния.
Проектът съвместна разработка на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, който е и водещата организация, НВУ „Васил Левски“ и СУ „Св. Климент Охридски“. Асоциирани партньори са Академията за сухопътни войски „Николае Балческу“ в Сибиу, Университетът „Спиру Харет” и Техническият университет по строително инженерство в Букурещ. Планираните дейности са насочени към професионални направления „ Комуникационна и компютърна техника“, „Науки за Земята“ и „Администрация и управление“.
Бюджетът е 4 992 951 лв., от които 903 507 лв. са за НВУ „Васил Левски“. 85 % от средствата са европейски, останалите са национално финансиране. Проектът продължава 30 месеца и за това време партньорите ще разработят седем нови съвместни магистърски програми. Всички те ще бъдат дигитализирани, а пет от магистратурите ще бъдат на английски език за обучение с асоциираните партньори.
Предвидено е изграждането на център за онлайн обучения, дигитална библиотека, облачно-базирана платформа и мобилно приложение за управление на обучението, както и закупуване на необходимите оборудване и софтуер за въвеждане на дигиталното съдържание. Проектът предвижда обучения за усъвършенстване на чуждоезиковите и дигиталните умения на преподавателите, вкл. за работа с иновативни ИКТ базирани образователни технологии, както и изходящи мобилности и краткосрочни специализации в чужбина. Резултатите ще бъдат мултиплицирани чрез споделяне на преподаватели между трите български университета.
Единна мрежа от кариерни центрове ще направи връзката между университетите и бизнеса ефективна и ще осигури адекватно съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование. Предвидено е организиране на състезания, кариерни борси, клубове по интереси, акселератори и допълнителни курсове за студентите, насочени към придобиване на „меки“ умения и социални компетентности.
Учебното съдържание и методите на преподаване ще бъдат модернизирани и за целта в проекта са включени дейности за повишаване на уменията на преподавателите за работа с цифрови и облачни технологии, за прилагане на гъвкави образователни модели и насърчаване на трансграничното сътрудничество. Голямата цел на трите български университета е да повишат и коефициентите си в Рейтинговата система на висшите училища в България в трите професионални направления.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *