Рекултивираното общинско депо в Павликени беше официално открито

0

 

 

Завърши рекултивацията на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени. В церемонията за откриване на обекта участваха кметът инж. Емануил Манолов, новият директор на РИОСВ-Велико Търново Цонка Христова и представителят на изпълнителя на строително-монтажните дейности Илиян Стоянов от ДЗЗД „Рекултивация БГ“, който прерязаха лентата на обекта.

Рекултивираната площ на бившето сметище е 42 873 кв. м. За изпълнение на проекта е осигурена безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Стойността на проекта е 3 260 141,66 лв., от които 43 403,46 лв. са собствен финансов принос на община Павликени за изпълнение на етап „Биологична рекултивация“.

На терена на депото за битови отпадъци в местността „Дрян коруз” в землището на град Павликени е извършена техническа рекултивация, която включва вертикална планировка, уплътняване на тялото на депото, изграждане на газоотвеждаща система, поставяне на запечатващ пласт, отвеждане на повърхностните води и изграждане на система за контрол и мониторинг.

„В годината, в която като човечество се борим с всякакви екологични и биологични предизвикателства, да превърнем старото сметище в чисто, озеленено и култивирано пространство за нас беше важна задача и безспорен успех. Докладът на ООН от миналата седмица показа на цялото човечество, че най-важните теми в следващите десетилетия ще бъдат темите за опазването на околната среда във всички нейни направления. С този проект показваме, че в Павликени сме наясно с тези проблеми и правим всичко по силите си за навременното им решаване“, каза кметът инж. Емануил Манолов. Той за пореден път потвърди ангажимента на община Павликени съм опазването на околната среда. „Екологичните ползи от този проект скоро ще са налице. Факт ще е опазването на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъците в депото. Факт ще е и предотвратяването на заплахата от разнасяне и разпространение на инфекции“, каза още градоначалникът.

В следващите три години на терена ще се извърши биологична рекултивация, включваща комплекс от лесотехнически, агрохимически, мелиоративни и отгледни мероприятия за затревяване на терена. След приключването на тези дейности обектът ще бъде приет и въведен в експлоатация по реда на ЗУТ. През следващите 30 години ще се извършва регулярен мониторинг на рекултивираното депо в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *