Детските градини в община Свищов ще използват електронни дневници през новата учебна година

0

След одобрено кандидатстване на Отдел „Образование“ при Община Свищов по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 г., детските градини на територията на община Свищов ще използват електронен дневник за учебната 2021/2022 г.

Нововъведените електронните дневници ще улеснят работещите в детските градини и родителите. Всеки потребител, използвайки собствена система за идентификация, ще има достъп до учебния график на детето и подробна информация за престоя на детето в детската градина. Родителите ще имат достъп до информация за всекидневното меню, ще могат да наблюдават здравния статус на детето си, който е наблюдаван от медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини. Ще получават информация за физическото развитие и физическата дееспособност на детето. В електронния дневник ще се предоставя персонална информация за личностното, социалното и емоционалното развитие на детето, в която са включени усвояването на определени правила, социални норми, език и начин на общуване и модели на поведение.

Родителите ще имат достъп до календар на събитията в детската градина – празници и родителски срещи. Отсъствията и причината за отсъствия ще могат да бъдат проследявани онлайн.

Разширените опции на Е-дневник дават незабавен достъп на информация относно детето и неговият престой в детското заведение и ще подобрят комуникацията директор-учител-родител.

Електронните дневници на Община Свищов са разработени от доставчика “OneBook”. Проведено е обучение на педагогическите специалисти и директорите на детските градини за работа с електронния дневник и системата е тествана за новата учебна година.

С решение на Общинския съвет за учебна година – 2021/2022, става задължително предучилищното обучение за 4-годишните деца на територията на община Свищов. Решението е в съответствие  със Закона за предучилищното и училищното образование на МОН. Така децата ще бъдат включени по-продължително време в предучилищно образование, а задължителната детска градина ще помогне за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно интегриране на потребностите, ще предотврати натрупването на дефицити, а впоследствие и отпадането им от образователната система.  Задължителната  предучилищна подготовка на 4-годишните деца ще бъде финансирана по стандарт за дете в подготвителна група. Основният начин за обучение ще остане играта.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *