септември 29, 2022

Тържественото откриване на академичната година във ВТУ ще е неприсъствено

Тържественото откриване на новата 2021/2022 академична година във Великотърновския университет ще бъде отбелязано по различен начин поради обявената във връзка с пандемията извънредна епидемична обстановка. Традиционното празнично честване ще бъде НЕПРИСЪСТВЕНО за студентите, преподавателите и служителите, съобщават от ВТУ.

Церемонията, която ще се проведе пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на Ректората, ще бъде излъчена на живо във фейсбук страницата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

В програмата на откриването са включени тържественото слово на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет, студентската клетва за първокурсниците, приветствието от председателя на Студентския съвет и поздравът от първокурсник.

Всички присъстващи на церемонията трябва да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

По-рано през деня ректорът проф. д-р Христо Бонджолов издаде заповед във връзка със стартирането на занятията през зимния семестър на учебната 2021-2022 г., както и ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус). Ето и текста на заповедта:

На основание чл. 19, ал. 2 от Правилника на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и заповеди № РД-01-743 от 31.08.2021 г. и № РД-01-748 от 2.09.2021 г. на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

  1. Учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021-2022 година за студентите след средно образование в редовна форма на обучение да се провеждат присъствено при спазване на седмичното разписание и противоепидемичните мерки.
  2. Учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021-2022 година за студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование (редовна и задочна форма на обучение), да се провеждат чрез смесено обучение при спазване на графика на занятията по следната схема: 1/3 присъствено и 2/3 електронно (с отдалечен достъп) чрез използването на MS Teams, Zoom, Google Meet и Webex.
  3. Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на уч. 2021-2022 г. с електронни средства за обучението на студентите и специализантите съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
  4. Деканите на факултетите и директорите на Филиала в гр. Враца и на Педагогическия колеж в гр. Плевен да изготвят допълнителни указания (според спецификата на конкретните специалности) и да организират информационни срещи със студентите от първи курс.
  5. Във връзка с присъственото провеждане на учебни занятия възлагам на помощник-ректора да създаде организация за спазване на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки

снимка: ВТУ

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.