По проект за близо 1,6 млн. лева в Свищов ще борят бедността и ще интегрират уязвими групи към образование

0

Община Свищов, Стопанската академия, НПО и образователни институции са с одобрен първи интегриран партньорски проект по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 2.

С Решение № РД-21-415 от 20.10.2021 г. на Ръководителите на Управляващите органи на двете оперативни програми е одобрено проектното предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“.

Проектът е насочен към реализиране на интегрирани мерки и дейности за повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и преодоляване на риска от социално изключване на уязвими групи от населението на община Свищов, чрез създаване на иновативен модел за социално-икономическа интеграция, образование и култура. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ  е в размер на 1 158 710,83 лв. Основните дейности ще се реализират 18 месеца от Община Свищов и партньорите Средно училище „Цветан Радославов“, Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Морава, Детска градина “Васил Левски“, изнесени групи на ул.“Плевенско шосе“ №5 гр. Свищов, НПО и Стопанска академия „Д.А. Ценов“.

Дейностите са насочени към четири основни направления: Направление I „Подобряване достъпа до заетост“; направление II „Подобряване достъпа до образование“; направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“ и направление IV„Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *