декември 5, 2023

Дърводелци, шофьори, компютърни оператори, продавачи и шивачи са сред най-търсените от бизнеса професии в региона

0

Равнището на регистрирана безработица незначително се повиши и в края на месец октомври регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 507, което е със 50 лица повече от м. септември и с 1050 лица по–малко от м. октомври 2020 г. Повишението спрямо септември е с 0,1%, а спадът на годишна база е с 2,2 процентни пункта. В сравнение с края на октомври 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0,4 пункта. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 367 безработни лица. Освен тях, други 11 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец октомври е 3.1%, при 4.4% за област Велико Търново и 4.7% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава ръст с 0.1 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2.4%, община Елена 7.9% и община Златарица 15.6%.

През месец октомври 2021г., 271 безработни лица са започнали работа, отчита се намаление спрямо предходния месец и намаление спрямо същия месец на предходната година. Други 5 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.

През месец октомври 2021 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: преработваща промишленост – 34,0%, търговия и ремонт на автомобили – 17,2%, строителство – 10,6%, доставяне на води, ВиК услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 10,2%, транспорт – 7,8%, хотелиерство и ресторантьорство – 4,3%, финанси и застраховане – 3,9%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 45 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 735 лица, като само през месец октомври 2021г. са постъпили на работа 36 безработни лица.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 285. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (52,3%), строителство (13,7%), търговия (9,5%), доставяне на води, ВиК услуги, управление на отпадъци и възстановяване (6,3%), хотелиерство и ресторантьорство (3,5%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: общи работници, дърводелци, шофьори, компютърни оператори, работници в складово стопанство, продавач-консултанти, шивачи, пакетировачи, работници в промишлеността и др.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *