Почти 4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкция на водопроводната мрежа на град Павликени

0

 

 

Почти 4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкция на водопроводната мрежа на град Павликени. Те са осигурени чрез одобрен проект на Община Павликени пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на стойност 3 304 000 лева с ДДС и чрез постановление на Министерски съвет за допълнителен трансфер в размер на 539 850 лв.

„При завършването на тези проекти град Павликени ще е сред малкото български градове със 100% подменена водоснабдителна мрежа. Това означава минимизиране на загубите в мрежата и подобрено качество на питейната вода. Това значи край на разкопаването на улиците и тротоарите в града в следствие на неизбежните аварии на амортизираната мрежа“, каза кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Градоначалникът, заедно с представителя на фирмата изпълнител на строителните дейности Лъчезар Лалов и Величко Димитров – инвеститорски контрол към ПУДООС, направи символичната „първа копка” за ефективен старт на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в град Павликени, втори етап, подетапи едно, две, четири и пет”. Общата стойност на проекта е 3 304 000 лева с ДДС, от които 3 221 914 лева са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и 82 086 лева са осигурени от бюджета на община Павликени.

С реализирането на строителните дейности предстои да бъдат изградени 8 846 метра нов водопровод. Дейностите обхващат втория етап от реконструкцията на мрежата в града.

В периода 2015-2016 г. с проект на Община Павликени и финансиране от ПУДООС бяха рехабилитирани близо 50% от водопроводната мрежа в града, т.нар. първи етап. Подменени бяха общо 20 км. водопроводи, разположени в жилищните квартали на града.

Вторият етап от реконструкцията на водопроводната мрежа е разделен на седем подетапа.

През ноември 2020 г. беше подписан договор с ПУДООС за финансова помощ за подетап 2.6 на стойност 458 хил.лв. Той вече е изпълнен.

С церемонията за „първа копка“ започна проектът за подетапи 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5, който също е финансиран от ПУДООС.

Неподменената част от водопроводната мрежа е остаряла и амортизирана, поради което често възникват аварии и загубите на вода за битово-питейни нужди са големи.

С предоставените средства ще се предотвратят авариите, ще се повиши налягането в мрежата; жителите ще използват чиста питейна вода и ще се подобри качеството на живот и екологичното състояние на района.

Строителните дейности ще се извършват в различни отсечки по улиците „Атанас Хаджиславчев”, „Ивайло”, „Ловец”, „Гоце Делчев”, „Добри Войников”, „Асен Златаров”, „Оборище”, „Александър Тошев”, „Бенковски”, „Пенчо Колев”, „Братя Миладинови”. За по-голямата част от трасетата ще се използва безизкопна технология.

Срокът за изпълнение на строителството е 360 календарни дни.

За изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „Билдинг Комфорт“ ЕООД гр. Велико Търново с управител Андрей Тодоров. Строителен надзор на обекта ще осъществява фирма „Мажор 7” ЕООД – София с управител Лъчезар Димитров. Фирма „Уотър Дизайн” ЕООД – София с управител Силва Мочева ще осъществява авторския надзор по изпълнението на проекта.

В началото на м. ноември 2021 г. с постановление на Министерски съвет Община Павликени получи допълнителен трансфер в размер на 539 850 лв. Средствата са отпуснати за подетап 2.3 от реконструкцията на водопроводната мрежа в града. Предстои да се обявят тръжните процедури за него.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *