35 жертви на домашно насилие са намерили спасение в Кризисния център за лица „Търновград“ тази година

0

За втора поредна година Комплекс „Кризисен център за лица „Търновград“ отбеляза 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. По инициатива на управителя на услугата Наталия Петкова се проведе работна среща с представители на екипа по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“. Адв. Доброслава Керекова – координатор на пилотния център по проекта, представи идеята на проекта с фокус превенция и осигуряване на правна помощ на уязвими социални групи. На срещата бе обсъдена съвместната бъдеща дейност в подкрепа на жертвите на насилие и осигуряване на правна помощ, като бяха засегнати случаи на потребители, които в момента са настанени в Кризисния център.

По време на срещата присъстваха Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново, Виктория Иванова – управител на Кризисен център за деца, Ваня Ананиева – секретар на МКБТХ и част от екипа по проекта, сред които Валери Ангелов – ромски медиатор, адв. Калина Лупова, адв. Цветелина Йорданова.

От разкриване на Кризисния център за лица „Търновград“, град Велико Търново през месец май 2020 г. до момента помощ и подкрепа от екипа на услугата са потърсили общо 234 души, като от тях подслон са получили 65 лица и 36 деца.

От началото на годината общо 129 лица са получили подкрепа, като на 32 лица и 18 деца е осигурен подслон и защитена среда, оказана е емоционална подкрепа, кризисна интервенция.

За периода от януари до ноември 2021 г. най-голям е броят на потребителите в услугата, които са жертви на физическо и психическо насилие. Общо 35 потребители (17 лица и 18 деца) от настанените през 2021 г. в Кризисния център са жертва на домашно насилие, като от тях 11 са случаите на жени жертва на физическо и психическо насилие, а 6 лица са преживели емоционално насилие.

„По свое желание отново в дома си са се върнали 4 лица и 11 деца, с увереността, че насилието повече няма да се повтори. Това се случва най-често при семейства от малцинствени групи, при които насилието в дома се счита за нещо „приемливо и нормално“. Повечето пъти жертвите се оказват икономически зависими от своите насилници и това ги кара да се върнат отново при тях. Друг фактор е ниското ниво на образование и социален статус, което ги прави напълно зависими от техните насилници“, обясни Наталия Петрова – управител на услугата.

 

Кризисен център за лица „Търновград“ предоставя 24-часови консултативни и мобилни услуги на нуждаещи се от подкрепа лица жертва на насилие трафик и насилие, при бедствени ситуации, като осигурява психо-социална работа, преодоляване на кризи, медицинска помощ и консултации. С цел запознаване с дейността и услугите предоставяни от услугата са проведени над 90 информационни срещи в населени места на територията на Община Велико Търново, както и в други общини от областта.

 

 

 

 

Спри, помисли и направи правилната стъпка!

 

Ние сме насреща! Ние вярваме в свят без робство и свят без насилие!

 

Ние можем да помогнем!

 

Ние сме Кризисен център „Търновград“ и свободата и ненасилието

 

е наша цел за всяка жена!

 

Защото само за миг едно число може да се превърне в име,

 

трагедията в победа, а вярата в действие!

 

 

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *