февруари 22, 2024

1,295 млрд. евро безвъзмездно от Европа ще получат регионите в България до 2027 година

0

1,295 млрд. евро безвъзмездни средства  ще получат регионите в България от Фонда за справедлив преход на Европейската комисия за периода 2021-2027 г. Подходът „Водено от общността местно развитие“ ще продължи да бъде приоритетен и през новия програмен период. Това стана ясно по време на онлайн информационно събитие на тема: „Споразумението за партньорство на България с ЕК за програмен период 2021-2027 г.“, което беше организирано от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Проявата бе част от общата кампания на Мрежата от областни информационни центрове за 2021 г., която се реализира в периода 22 ноември – 17 декември т.г. В събитието се включиха представители на общинските администрации от региона, академичната общност, представители на бизнеса, МИГ, обществени и неправителствените организации и други.

Представени бяха и десетте национални програми за периода и техния принос към целите на Споразумението за партньорство, а също и 12-те програми за трансгранично териториално сътрудничество.

Йоанна Данчева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – Велико Търново, разясни същността на Споразумението за партньорство, който е национален стратегически документ определящ стратегията на страната ни и приоритетите за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството, както и рамката за управление на средствата от еврофондове в България за следващите шест години.

Представени бяха целите на петте основни стратегически политики на ЕС в рамките на които ще се осъществяват европейските инвестиции през програмния период 2021-2027 г. – „По-интелигентна Европа“, „По-зелен, нисковъглероден преход“, „По-добре свързана Европа“, „По-социална Европа“ и „Европа по-близо до гражданите“. Определените цели ще бъдат постигнати чрез планирани мерки в съответните области и финансови интервенции в различните приоритети и направления.

 

Предстои Споразумението за партньорство да бъде одобрено от Европейската комисия, а впоследствие и отделните национални програми, които през новия период ще оперират със средства от Европейските структурни инвестиционни фондове (ЕСИФ).

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *