Първите десетима, които си платиха местните данъци в Павликени, получиха подаръци лично от кмета

В Павликени започна кампанията за плащане на местни данъци за 2022 г. Първият, внесъл данъци за тази година беше Соня Крънчева. Кметът на общината инж. Емануил Манолов посрещна първите данъкоплатци, дошли пред гишетата на данъчната служба в началото на работния ден.

Подаръци-рекламни материали, по традиция бяха връчени лично на първите десет граждани лично от градоначалника, заедно със заместник-кмета инж. Анастасия Вачева, директора на дирекция “Бюджет, местни приходи и общинска собственост” Гинка Николова и началника на отдел “Бюджет и местни приходи” Тодор Боев.

В следващите две седмици всички жители ще получат по пощата на адреса си за кореспонденция уведомленията за размера на местните данъци, които дължат. Гражданите могат да заплатят налога и преди да получат съобщенията.

Плащането с отстъпка 5% продължава до 30 април. Начините за плащане и банковите сметки ще бъдат посочени в уведомленията. Плащането на  данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху моторните превозни средства може да се извърши на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.

За 2022 г. заплащането на данъци и такси може да се извършва на каса в отдел „Бюджет и местни приходи“, ул. „Съединение” №4, в касите в кметствата, в брой и чрез ПОС терминал, във всички банкови клонове чрез банков превод по сметка на Общината, в офис на „Изи пей“ АД, чрез iCard или чрез пощенски запис. Гражданите могат да наредят плащането и по електронен път, ако разполагат с електронно банкиране към банковите си сметки.

Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на Община Павликени, секция „Местни данъци и такси“. За целта е нужно лицето да въведе ПИН код. Услугата за издаването му е безплатна и се предоставя от общинската данъчна служба.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.