септември 23, 2023

Община Елена въвежда режим на уличното осветление заради високите цени на тока

0
От началото на месец април Община Елена се принуди да въведе режим на уличното осветление, както направиха още в началото на годината над 100 общини в цялата страна. Това се наложи поради драстичното повишаване цената на електроенергията за промишлени цели, което води до непосилно високи сметки за улично осветление, съобщиха от администрацията.
Досега такава мярка не бе предприета в общината, защото до 31 март действаше договор за доставка на електроенергия на миналогодишната цена, който доставчикът коректно изпълняваше. Проведена бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка, по която постъпи само една оферта, но на цена, петкратно по-висока от тази по изтеклия договор. Така и не се стигна до сключване на договор, заради което от 01.04.2022 г. Община Елена, както и всички бюджетни звена, преминават към снабдяване с електроенергия от „доставчик последна инстанция“.
През 2020 и 2021 г. разходите за улично осветление са възлизали на около 140 000 лв., а за 2022 г. се очаква с новата цена на електроенергията четирикратно нарастване на разходите. С цел поне частично облекчаване на тежестта върху общинския бюджет, се наложи въвеждането на режим, както следва:
За град Елена: сутрин от 4:30 ч. до разсъмване, а вечер от смрачаване до 00:30 ч.
За селата: сутрин от 5:00 ч. до разсъмване, а вечер от смрачаване до 23:00 ч.
Уличните лампи са приспособени да се включват не в определен час, а при дадена степен на осветеност на денонощието.
Кризата с високите цени на електроенергията е проблем, който засяга всички публичните институции, като общини, училища, детски градини, социални културни заведения и други.
В инвестиционната програма на Община Елена за 2022 г. са заложени средства за обследване за енергийна ефективност и изготвяне на доклад за уличното осветление на град Елена и още 19 населени места в общината. Предвидени са и средства за проучвателни работи за изграждане на общинска фотосоларна електроцентрала, която да бъде разположена на общински терен.
Предстои подписване на договор за енергийното обследване, след което ще бъде изготвен технически проект и ще се премине към възлагане на изпълнението му. В резултат ще бъдат подменени осветителните тела с енергоефективни, като по този начин разходът за електроенергия ще намалее значително. Това ще позволи възстановяването на непрекъснатия режим на уличното осветление в общината. Разбира се, при нормализиране на енергийния пазар и снижаване цената на електроенергията, отмяната на въведения режим може да стане и по-рано.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Вижте още …