октомври 3, 2023

Охранители, строители и шофьори продължават да са сред най-търсените професии в региона

0

Регистрираните безработни през месец април в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1554, което е с 82 лица по-малко от м. март и със 658 лица по–малко от м. април на предходната година. Понижението на месечна база е с 0,2%, а спадът на годишна база е с 1,4 процентни пункта. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 253 безработни лица. Освен тях, други 5 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец април е 3.2%, при 4.6% за област Велико Търново и 4.6% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.2 процентни пункта.

По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2.5%, община Елена 7.2% и община Златарица 18.8%.

През месец април 2022г., 258 безработни лица са започнали работа, отчита се увеличение спрямо предходния месец и намаление спрямо същия месец на предходната година.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: добивна и преработваща  промишленост – 36,9%, селско, горско и рибно стопанство – 12,3%, хотелиерство и ресторантьорство – 12,3%, строителство – 6,1%,  образование – 4,6%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 34 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на почти 1009 лица, като само през месец април 2022г. са постъпили на работа 32 безработни лица. Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за месец април по тази процедура са одобрени заявленията на  36  работодатели за запазване заетостта на 394 работници и служители.

Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през месец април са 172, или с 40 по-малко от предходния месец и със 128 по-малко от същия месец на предходната година. Най-голям дял свободни работни места са заявени в добивна и преработваща промишленост (36,6%), хотелиерство и ресторантьорство (13,9%), селско, горско и рибно стопанство (13,3%), строителство (6,3%), търговия (5,8%), образование (2,9%), административни и спомагателни дейности (1,1%),  и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: работници в добивната и преработващата промишленост, строителство, селско стопанство и транспорт,  персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал осигуряващ сигурност и защита, водачи на МПС и подвижни съоръжения, персонал полагащ грижи за хората, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *