Областният управител върна решение на Общински съвет Горна Оряховица, с което се променя собствеността на 12 улици

0

 

Със своя заповед областният управител  върна за ново обсъждане решение на Общински съвет Горна Оряховица, с което собствеността на 12 улици се сменя от публична в частна. Решението  за това е взето от горнооряховските съветници на 19 май тази с 31 гласа „За“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.

Според мотивите на областния управител решението то е незаконосъобразно. Става дума за 11 второстепенни улици и едно кръстовище, за които обаче не са посочени доказателства, че са престанали да задоволяват трайно обществени потребности от местно значение, а напротив – посочено е, че ще продължат да изпълняват обществени функции като улици, което означава, че ще продължат да обслужват местното население, което се придвижва по тях.

Имотите, които са предмет на решението на Общински съвет – Горна Оряховица, представляват пътища по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата и съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата са публична общинска собственост. Следователно те са от имотите, посочени в чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост, които са публична общинска собственост по силата на закона и съответно общинският съвет не разполага с правомощие да ги обяви за частна общинска собственост, се казва още в мотивите за връщането.

Съгласно императивните разпоредби на Закона за пътищата, общинските пътища са винаги публична собственост. В този закон не е предвидено общината да може да притежава пътища, които да имат статут на частна общинска собственост.

Върнатото за ново обсъждане Решение № 808/19.05.2022 г. не влиза в сила и следва да бъде разгледано от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването на Заповедта на Областен управител.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *