февруари 23, 2024

Осъдиха петима данъчни, ощетили с близо 34 000 лева общинска хазна

0

Окръжният съд във Велико Търново призна за виновни данъчни служители, които не упражнили достатъчно контрол и причинили значителни щети на Общината в Свищов. Заседанието на ВТОС е от 30 май 2022 г.

Подсъдимите Георги С. В.  и Петър К. Д.  не са осъждани до момента. Двамата са изпълнявали длъжността началник на отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в Община Свищов и упражняващи правомощията на териториален директор на Националната агенция по приходит, Георги в периода от 31.10.2011 г. до 04.12.2017г. и Петър. в периода от 07.12.2017г. до 01.01.2019 г.

Задълженията им били да организират и ръководят отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в община Свищов, да координират и контролират дейността на отдела по събирането на общинските приходи, местните данъци и такси, да организират и ръководят възлагането и извършването на проверки и ревизии от упълномощените за това лица и т.н. Те трябвало да осъществяват контрол върху дейността на органите и служителите в отдел „Общински приходи“ и да ги ръководят, но не упражнили достатъчен контрол върху работата на лицата Маргарита Б. И., Катя А. Б., Йонка И. С., Валентина Г. А. – старши инспектори „Приходи“ в отдел „Общински приходи“. В следствие на това постъпили значителни щети за Община Свищов в общ размер на 33 916, 37 лв. – 14 802,83 лв. за периода от 31.10.2011г. до 04.12.2017г. и 19 113,54 лв. за периода от 07.12.2017г. до 01.01.2019 г.

На основание чл. 219, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 55м ал. 1, т. 2, б.„б“, пр. 1 от НК Окръжен съд – Велико Търново наложи на Георги С. В. наказание пробация, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. На основание чл. 219, ал. 1 от НК Съдът му наложи кумулативно предвиденото наказание глоба за това престъпление в размер на 500 лв.

На основание чл. 219, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б.„б“, пр. 1 от НК Окръжен съд – Велико Търново наложи на Петър К. Д. наказание пробация, изразяващо се в задължителна регистрация по настоящ адрес  два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца. На основание чл. 219, ал. 1 от НК Съдът му наложи кумулативно предвидено наказание глоба за това престъпление в размер на 1500 лв.

Окръжен съд – Велико Търново призна подсъдимите Катя А. Б., Йонка И. С., Валентина Г. А. /неосъждани/ – старши инспектори „Приходи“ в отдел „Общински приходи“ към Дирекция „Финансови дейности“ в община Свищов, за виновни в това, че не положили достатъчно грижи за възложената им работа – не предприели необходимите действия за доброволно събиране на общинските публични вземания на община Свищов за местни данъци и такси и лихви върху тях, дължими от ЕТ „Д. – Т. Т.“, с едноличен собственик и представител – Т. Й. Т., не издали актове за установяване на публичните вземания на община Свищов от посочения едноличен търговец по реда на чл. 107 от ДОПК, представляващи основание за принудително изпълнение на общинските публични вземания на община Свищов, с което допуснали същите да се погасят по давност и вземанията на общината били отписани по реда на чл. 173 от ДОПК, с което са настъпили значителни щети за община Свищов в общ размер на 33 916,37 лв.

На основание чл. 219, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б.„б“, пр. 1 от НК, Съдът наложи на Йонка И. С., Катя А. Б. и Валентина Г. А. наказания „пробация“, изразяващи се в задължителна регистрация по настоящ адрес пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца за всяка една от тях.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 5-дневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

 

 

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *