Кабинетът реши: ВТУ е първият чуждестранен университет, който ще обучава студенти във филиал в Северна Македония

Министерският съвет на Република България реши Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ да открие поделение (филиал) в град Свети Николе, Република Северна Македония, съобщиха днес от висшето училище. ВТУ ще бъде първият чуждестранен университет, който ще обучава студенти в Р Северна Македония! Радваме се на успеха и се надяваме, че добрият пример ще бъде последван и от останалите образователни и академични институции от двете страни, посочват още в съобщението от ВТУ.
В поделениятав Северна Македония ще се подготвят студенти по три специалности от професионалните направления „Филология“, „Науки за земята“ и „Информатика и компютърни науки“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.
Професионалните направления са избрани в съответствие с потребностите на региона от висококвалифицирани специалисти за определени професии. Обучението ще се провежда на английски език и студентите, завършили го успешно, ще получават диплома на Великотърновския университет и европейско дипломно приложение.
Предвижда се първоначално да бъдат приети от около 100 студенти след придобита степен „бакалавър“.
Създаването на поделенията ще удовлетвори образователните потребности на живеещите в региона и ще им осигури достъп до модерно висше образование, което гарантира добро личностно развитие и професионална реализация.
Предложението за откриването на поделенията е на ректора на университета във Велико Търново проф. д-р Христо Бонджолов. В мотивите на Академичния съвет се посочва, че по този начин ще се утвърди значението на висшето училище като средище за обучение и изграждане на висококвалифицирани специалисти.
С откриването на поделенията Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще развие на по-висока степен международната си конкурентоспособност и ще подкрепи провежданата дългогодишна политика на българската държава както за привличане на чуждестранни студенти, така и за задълбочаване на доброто взаимодействие в областта на образованието и науката с Република Северна Македония.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.