ноември 28, 2022

Лаборанти от МОБАЛ участваха в престижен форум и обсъдиха новостите в образната диагностика

В периода 30.09.2022 – 02.10.2022 г. в гр. Пловдив се състоя Четвърти конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия. МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ беше представена от шестима лаборанта от отделението по образна диагностика – ст. рентг. лаборант Мима Митева, лаб. Пламен Замфиров, лаб.Стефка Василева, лаб. Ивелин Иванов, лаб. Мирела Гецова и лаб. Мариана Михайлова.
Успешният уъркшоп беше на тема „Как да индивидуализираме КТ протокола за бял дроб“, лекторите бяха от Аджибадем Сити клиник – проф. Галина Кирова, д-р Татяна Ненкова и мед. физик Емил Георгиев. На тридневното събитие участниците се запознаха с видовете иновации в областта на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчелечението. Обсъдени бяха протоколи за изследване на Интерстициални заболявания на белия дроб и Нискодозов протокол за скрининг на рака на белия дроб.
Лаборантите от Отделението по образна диагностика участваха в научната програма през втория ден с презентация на тема „Възможности на съвременните КТ изследвания за ранно диагностициране на остро настъпили и животозастрашаващи артериални заболявания“ представена от рентгенов лаборант Пламен Замфиров. Съчетаването на стандартите на работа и индивидуалния подход при формиране на протоколите за КТ изследвания стои в основата на съвременната рентгенология. Познаването на физиката на получаване на образа и умението при адаптиране на отделните параметри на сканиране позволяват постигане на оптимален баланс между качество и ниска доза йонизиращо лъчение.
Лаборанти от различни области на България и от чужбина представиха стойностни доклади и проучвания, обмениха опит, идеи и постижения. Великотърносвският специалист -Пламен Замфиров представи клинични случаи от изследвания, проведени в отделението и се показаха образи на остро настъпили, проведени по спешност и доказани следните съдови промени: Белодробна Тромб Емболия, Дисекация на Аорта, Аневризма на Аорта и Синдром на Лериш.
Целта на доклада е да се демонстрира алгоритъма на провеждане на компютър – томографски (CTA) образни изследвания /ангиографии на главни артериални кръвоносни съдове/
Представителите на великотърновската болница споделиха, че форумът е изключително полезен, защото прави работата им по-ползотворна, а пациентите по-доволни. Специалистите направиха интересна дискусия на теми от тяхната практика.
„Този конгрес е полезен за нас, специалистите по образна диагностика, защото той безспорно повишава нашата квалификация. Групата от Велико Търново беше ръководена от мене и съм радостна, че всички взеха активно участие по време на медицинския форум“, сподели старши ренг. лаборант Мима Митева.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *