Какво се случва с АМ „Русе – Велико Търново“?  Ето отговора на Министерски съвет до Великотърновски общински съвет:

0

 

 

С решение на Министерски съвет от 15.09. т. г. автомагистрала „Русе – В. Търново“ с дължина 133 км. е обявена за обект с национално значение. Трасето е постановено и е в сила Решение по ОВОС, уверява Администрацията на Министерски съвет в отговор на декларацията на местния парламент, който през септември се обяви за продължаване на строителството.

На 20.09. 2022 г. Национален експертен съвет по устройство на територията към МРРБ е разгледал проекта за Подробен устройствен план за участъци „Русе – Бяла“ и „Обход“ на гр. Бяла с обща дължина 76 км. След издаване на заповед за одобряването му и влизане в сила, ще стартира същинската отчуждителна процедура за двата участъка.

Магистралата в момента е на фаза идеен проект. Проведена и тръжна процедура за избор на изпълнители за изграждането на първите два участъка. Избрани за изпълнители, но договори не са подписани. На 19.07.2022 г. е обявена обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителен надзор за двата участъка.

Третият участък: Бяла – Велико Търново е в процес на подготовка за обществена поръчка за изработване на технически проект. В неговия обхват ще бъде осигурено пресичане чрез пътен възел с автомагистрала „Хемус“ и връзка с трасето на път II-55 „Велико Търново – Турково“ към Прохода на Републиката. Дължината му ще е около 60 км.

Необходимо е да се определят конкретните цели за опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, засегнати от проекта. АМ „Русе – Велико Търново“ е предложена за включване в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 като се очаква одобрение от Европейската комисия. След като програмата бъде утвърдена, Управляващият орган следва да разработи насоки за кандидатстване за финансиран, въз основа на които бенефициентите могат да разработят формула за кандидатстване.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *