декември 4, 2022

 Асоциация „Прозрачност без граници“:  “Най-големият проблем в работата на Общинските съвети е прозрачността и контрола върху кметовете!”

 

 

Трета национална кръгла маса по проекта „Индекс на местната система за почтеност в България“ на Асоциация „Прозрачност без граници“ се проведе в Гербовата зала на Областна администрация Велико Търново.

В дискусията участваха експерти, представители на местните власти, гражданското общество и бизнес организации от общините, които са областни центрове в Северна централна и Североизточна България.

Пред тях изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов каза, че основната цел на инициативата е да допринесе за развитие на капацитета на институциите на местно ниво, чрез укрепването и развитието на устойчиви политики за добро управление и превенция на корупцията. Основен фокус на инициативата е изследване и оценки на системите за почтено публично управление на местно ниво. Беше представен доклад  – ежегоден индекс на местната система за почтеност в България, който оценява девет основни институции по три измерения – капацитет, роля и вътрешно управление. Беше установено, че местната власт все още държи ниско ниво на публичност и отчетност при извършване на проверки от контролните звена на общините, а нето една община не прилага оптимален модел за защита на служители, които докладват за нередности.

В работата на общинските съвети като най- съществен проблем се откроява прозрачността и ефективният надзор върху работата на кмета и общинската администрация. Дейността на 4/5 от общинските съвети в областните центрове не отговарят на стандартите за прозрачност, а за 2/3 от тях общинските съветници и постоянните комисии функционират в режим на почти пълна анонимност и безотчетност. При оценка работата на кметовете показателят с най-ниска стойност остава почтеността.

Правоохранителните и правоприлагащи органи са натоварени с огромни обществени очаквания. Малко от изследваните съдилища постигат успех в това да бъдат прозрачни и да осигуряват качествено правосъдие – индексът регистрира понижение на стойностите за индикатор отменени и изменени дела, показва още докладът. Според него бизнесът не провежда целенасочени политики по отношение на етични стандарти нулева толерантност спрямо корупцията.

Що се отнася до политическите партии, обобщените резултати от изследването открояват най-съществен дефицит в тяхното управление. Местните партийни структури не успяват да отговорят адекватно на законовите изисквания за отчетност, а придържането към високи етични стандарти в политическата дейност е по-скоро декларативно, отколкото съпроводено от изработването на конкретни етични правила и механизми за тяхното прилагане.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *