октомври 3, 2023

Община Павликени обявява три конкурса за изработване на изделия от употребявани материали

0

 

 

Община Павликени обявява три конкурса за изработване на изделия от употребявани материали. Те са насочени към различни възрастови групи и целят да разширят знанията на децата и възрастните за действията, които могат да се прилагат за намаляване на отпадъците, повторната употреба и рециклирането на материали; развиване на детското творчество и въображение; мобилизиране на възможно най-много участници в активното участие за намаляване на отпадъците.

Община Павликени организира конкурсите за нестандартни идеи за повторната употреба на непотребни предмети и превръщането им в украса за градината и училищния двор или в друга полезна вещ в изпълнение на проект № BG16M1OP002-2.009-0019 „Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци в община Павликени“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Към всички жители на общината е насочен конкурсът–изложба на изделия от употребявани материали. За ученици от пети до дванадесети клас в общината е конкурсът за ръчна изработка на кошчета за разделно събиране на отпадъците от опаковки (за класните стаи) в училищата. За най-малките ученици от първи до четвърти клас е конкурсът за ръчна изработка на полезни вещи за класната стая и училището от ненужни опаковки.

Срокът за предаване на готовите изделия е 10 май 2023 г. включително.

Официалните правила за всеки от конкурсите можете да намерите в сайта на община Павликени на следния линк: shorturl.at/hlxG2

Победителите от трите конкурса ще бъдат обявени и наградени по време на концерта „Обичам Павликени и искам да ми е чисто“, част от кампаниите по проекта. Той ще се проведе в началото на м.юни 2023 г.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *