Изкуственият интелект влиза в съдебните зали. Обучиха над 120 служители как да ползват софтуер за транскрибиране на глас в текст

0

 Над 120 служители от апелативен район Велико Търново преминаха обучение за работа със софтуер за транскрибиране на глас в текст (т.нар. voice-to-text). Обучителният курс протече в рамките на три дни, като бе разделен в един присъствен и два онлайн-модула. Представеният софтуер бе разработен в рамките на реализирания от Висшия съдебен съвет проект „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text) и съпътстващи системи за обработка“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ)“, като изпълнител е консорциум от български IT-компании. Присъствената част от обучението бе открита в Съдебната палата във Велико Търново лично от г-жа Даниела Марчева, член на Висшия съдебен съвет от Съдийската колегия и ръководител на проекта, г-н Янко Янев, административен ръководител и председател на Апелативен съд – Велико Търново и г-н Александър Ангелов, административен ръководител и председател на Софийски районен съд. Обучители в отделните модули бяха представители на консорциумът-изпълнител.

Новият софтуер за транскрибиране използва изкуствен интелект, като е в състояние да преобразува човешка реч в текст с над 90% точност. Той позволява това да се извършва чрез директна диктовка (на микрофон) или чрез предварително изготвени аудиозаписи в различни файлови формати. Изготвеният от изкуствения интелект текст, впоследствие може да бъде допълнително редактиран и използван и в други приложения, в това число използваната от съдилищата единна деловодна програма ЕИСС.  Изкуственият интелект позволява допълнително надграждане и усъвършенстване, чрез неговото „обучаване“ и с времето може да достигне и още по-висока точност при транскрибирането.

Г-жа Марчева поясни, че голямо предимство на разработеният софтуер е това, че той е създаден специално за Висшия съдебен съвет, намира се на негови сървъри и в това отношение има много по-голямо ниво на информационна сигурност, спрямо закупуването или използването на подобен продукт, разположен на чуждестранни сървъри.

Новата система цели да облекчи работата най-вече на съдиите и съдебните секретари при изготвянето на съдебни актове и протоколи, но би могла да намери приложение и в други дейности на съдебната администрация. Съдебната система е първата държавна структура, в която подобен софтуер се внедрява.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *