декември 6, 2023

Между 2 и 5000 лева глоба грози великотърновски адвокат, агитирал неправомерно за ПП-ДБ

0

Общинската избирателна комисия се произнесе относно сигнал от Деян Хаджийски – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“

В сигнала се твърди, че на 05.11.2023 г. в 13,11 часа, Дончо Иванов Бораджиев – избран за общински съветник от квотата на КП „ПП – ДБ“, е изпратил чрез sms – съобщение в изборния ден на неограничен и голям брой лица от община Велико Търново, на призив за подкрепа на номер 66 в изборния ден – 5 ноември 2023 г. Приложена е снимка от телефона, на което се вижда дата, час и съобщение, изпратено от Дончо Иванов Бораджиев.

След като се запозна със сигнала и приложения към него снимков материал, Общинска избирателна комисия Велико Търново установи следното:

Жалбата е депозирана от редовно упълномощено да представлява жалбоподателя (ПП „ГЕРБ“) лице.

ОИК – Велико Търново констатира, че действително в sms – съобщението, изпратено от Дончо Иванов Бораджиев – избран за общински съветник от квотата на КП „ПП – ДБ“, са употребени изрази, внушаващи подкрепа за кандидат с номер 66, т.е. по своята същност чрез съобщението се осъществяват действия  на политическа внушения за определен кандидат. Съгласно чл.182, ал.4 от Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация в изборния ден. Съобщението е изпратено на 05.11.2023г. – изборния ден за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и кметове.

Служебно  известно е на ОИК – Велико Търново, че Дончо Иванов Бораджиев е избран за общински съветник от квотата на КП „ПП – ДБ“, както и че същият е юрист по занятие.

Приложена е една снимка от едно съобщение, изпратено до определен човек, т.е. ОИК – Велико Търново не може да приеме, че се касае за изпратени до неограничен и голям брой лица, а само до едно.

Водимо от гореизложеното и основание чл. 85, ал. 4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22 във вр. с чл.182, ал.4 от Изборния кодекс, и след като отчете, че нарушителя е общински съветник и юрист по занятие, ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ   ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШИ:

Приема, че с действията си на 05.11.2023г. в 13,45 часа чрез изпращане на  sms – съобщение в изборния ден на лице от община Велико Търново, с което осъществяват действия  на политически внушения за определен кандидат, Дончо Иванов Бораджиев с ЕГН , с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. Възрожденска № 1 А е нарушил чл.182, ал.4 от Изборния кодекс, поради което и на основание  чл.480, ал.2 във връзка с чл.182, ал.4 от ИК, следва на лицето да бъде издаден Акт за установяване на административно нарушение.

Възлага на Председателя на ОИК Велико Търново да издаде Акт за установяване на нарушението по реда на чл.496, вр.чл.480, ал.2, вр. чл.182, ал.4 от ИК и да се изпрати преписката до административно – наказващият орган- председателя на Централната избирателна комисия или от оправомощени от него длъжностни лица с мнение за налагане на наказанието, предвидено в чл.480, ал.2 от ИК.

Решението не подлежи на обжалване.

Глобата за този тип нарушение е между 2 и 5000 лева.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *