февруари 27, 2024

Участници от четири държави се включиха в Международен симпозиум „Образование ‘21“ във ВТУ

0
На 2 декември 2023 г. Историческият факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе домакин на VII Международен симпозиум „Образование ‘21“. Той се провежда ежегодно след първата конференция през 2016 г., посветена на предизвикателствата пред историческото образование през XXI век. Организатори на настоящия форум са три катедри – „Нова и най-нова история на България“ и катедра „География“ при Историческия факултет и катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“ при Филологическия факултет. Партньор на форума и негов идеен вдъхновител е фондация „Проф. Румяна Кушева“ (София).
Специални гости на откриването на форума бяха проф. д-р Ивелин Иванов, зам.-декан на Историческия факултет, г-жа Радостина Николова, държавен експерт по история и цивилизации към Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН, и г-н Кирил Славчев от РУО – София-град, който поднесе поздравителен адрес към ръководството на факултета.
С топли думи към участниците и многобройната студентска публика се обърнаха проф. д.н. Стела Дерменджиева и доц. д-р Виолета Стойчева, която модерира заседанията и дискусиите, съпътстващи трите основни панела на форума.
Водеща тема на събитието тази година бе „Образованието – диалог на поколенията“. По традиция всяко издание на форума има общ тематичен акцент, определено послание, което конструира „пресечните зони“ на диалога, който участниците водят по различните теми. Например през 2019 г. симпозиумът бе посветен на 30-годишнината от падането на Стената, а през 2020 г. обединяващото послание бе „Мисия учител“. Ключов акцент през 2021 г. бе „Наследството в съвременната епоха“, а през 2022 г. – „Образователни пространства в дигиталното време“.
Настоящият форум бе насочен към актуални проблеми, свързани с традициите и предизвикателствата пред съвременното образование и подготовката на бъдещите учители, с различните комуникативни пространства и пресечните зони на взаимодействие между теми и стратегии за формиране на компетенциите на 21. век. В контекста на модернизационните процеси бяха коментирани и такива репери като национална идентичност, културно наследство и гражданско участие през призмата на споделените добри педагогически практики и на личните истории като мост на диалога между поколенията.
Във форума взеха участие 26 души от 4 държави – България, Русия, Кипър и Полша. Освен преподаватели и докторанти от Историческия и Филологическия факултети при Великотърновския университет, свои изследвания представиха учени от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от Националната образователна комисия на Университета в Краков (Полша), от Московския държавен педагогически университет, Института по класическа ориенталистика и античност и от Института по образование при Висшата школа по икономика (Русия). Сериозно представителство имаше гилдията на педагозите, в която преобладаваха млади учители от различни средни училища в страната (част от тях са настоящи докторанти към катедрите, организатори на събитието). Географията на участниците включва София, Челопеч (София област), Русе, Варна, Велико Търново, Пловдив, Попово и БНУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Лимасол (Кипър).
По време на симпозиума, проведен в смесен формат (присъствено и дистанционно), си дадоха среща няколко поколения професионалисти, посветени на мисията да просвещават, убедени, че образованието е ценност и дългосрочна инвестиция, която гарантира не само успешна реализация на пазара на труда, но и удовлетворение и осмисляне на живота.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *