Международна конференция, посветена на преподаването на нова и най-нова история на България, се провежда във ВТУ

0
Днес катедра „Нова и най-нова история на България“ към Историческия факултет на Великотърновския университет е домакин на голяма международна конференция на тема „Модерна България – 60 години преподаване на нова и съвременна българска история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 40 години катедра „Нова и най-нова история на България“.
Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Димитров и заместник-ректорът по научноизследователската и художественотворческата дейност и декан на Историческия факултет проф. д-р Николай Кънев откриха научното събитие и приветстваха всички гости и участници в него.
Научният форум преминава под знака на две юбилейни годишнини, които открояват ролята на катедра „Нова и най-нова история на България“ за укрепване на водещите позиции на Историческия факултет в сферата на историческото образование и на съвременната българска историческа наука, поставяйки акцент върху историческите проучвания в областта на новата и най-новата история на страната и международните отношения.
Участие в конференцията са заявили 61 души, които представят 26 научни институции. Впечатляващ е броят на университетите – 12 висши училища от България, Украйна и Молдова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, УНСС, Военна академия „Г. С. Раковски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Технически университет – Варна, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Харковски национален университет „В. Н. Каразин“ (Украйна), Научно дружество в Република Молдова, Комратски държавен университет). Много силно е представителството на научно-изследователски центрове от страната (Институт за исторически изследвания – БАН, ИЕФЕМ – БАН, Македонски научен институт). Със свои доклади в научния форум участват експерти от Държавна агенция „Архиви“, Държавен военноисторически архив, Държавен архив – Разград, специалисти от национални и регионални музеи (НИМ – София, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“, историческите музеи във Велико Търново, Пловдив, Карлово, Силистра), преподаватели от средни училища (32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – София, СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново).
Научният форум отваря не само широко пространство за диалог, но открива и нови възможности за създаване на ефективни партньорства с университетски и с изследователски организации, както и с представители на бизнеса, които осъществяват дейност в сферата на новата и на съвременната история, на етнологията, културно-историческото наследство и училищното историческо образование.
Докладите, представени на конференцията, ще бъдат издадени в специален сборник. Знаковите юбилеи на Катедра „Нова и най-нова история на България“ са повод за целенасочена издирвателска дейност и събиране на документални свидетелства за преминатите етапи на десетилетното ѝ развитие, които ще бъдат събрани в специална био-библиография.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *