Глад за кадри в търговията. Бюрото по труда – Велико Търново, обяви свободните работни места

0

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец април е 3,9%, при 5,7% за страната и  5,8% за областта. Така през месец април се наблюдава спад на  нивото на безработица с 0,1% спрямо предходния месец март. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 2,9%, община Елена 12,6% и община Златарица 14%.

Регистрираните безработни през месец април в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 556. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 258 безработни лица. Освен тях, други 4 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.  В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрото по труда, за месеца са активирани 43 неактивни лица за регистрация в бюрото по труда.

През месец април 2024г., 172 безработни лица са започнали работа,  наблюдава се запазване на броят им в сравнение с предходния месец  и спрямо същия месец на предходната година. Две  лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: търговия – 27,4%, хотелиерство и ресторантьорство – 14,5%, селско, горско стопанство – 12,9%,  преработваща промишленост – 6,4%, транспорт – 6,4%, образование – 4,8% и др.

През месеца по проект „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ по НПВУ са включени в дигитални обучения по ключова компетентност „Цифрова компетентност“ (базово ниво)  12 безработни лица и 16 заети лица. Завършилите през месеца обучение са 12 лица.

Продължава търсенето на работна сила, през месец април 217 са  работните места обявени на първичен пазар на труда. Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор търговия (28,5%), хотелиерство и ресторантьорство (15,2%), административно – спомагателни дейности (8,2%), преработваща промишленост (6,4%), държавно управление (4,1%), селско, горско стопанство (3,6%), транспорт (3,2%)  и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги, персонал, полагащ грижи за хората, работници в  преработващата промишленост, персонал осигуряващ сигурност и защита, водачи на МПС и подвижни съоръжения, работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

Свободните  работни позиции към 20.05.2024 г. в Дирекция „Бюро по труда“ Велико Търново са: инженер, механик-1; кинезитерапевт-1; логопед-1; главен счетоводител, бюджетен-1; кредитен специалист, банка-3; специалист, продажби-1; готвач-2; салонен управител-5; сервитьор-5; барман-1; продавач-консултант-1; касиер-7; пласьор, стоки-2; санитар-2; социален асистент-5; оператор, сигурност-10; кофражист-2; механик, промишлено оборудване-3; шлосер-монтьор-1; фотоцинкограф-1; електромонтьор-2; контрольор, качество-2; машинен оператор, производство на пластмаса-1; машинен оператор, производство на пластмасови изделия-15; машинен оператор, кроене с електронна машина-1; машинен оператор, шиене-2; монтажник, изделия от пластмаса-2; шофьор, пощенски автомобил-1; шофьор, автобус-4; чистач, производствени помещения-2; чистач/ хигиенист-6; работник, товаро-разтоварна дейност-1; готвач, заведение за бързо хранене-5; общ работник-8.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *