Две предприятия в областта дължат 335 677 лв. забавени заплати на свои работници и служители

0

Young man had no money in his wallet, save money concept.

Инспекцията по труда във Велико Търново установи 2913 нарушения до месец май т.г.

 

От началото на 2024 г. Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Велико Търново (ДИТ Велико Търново) извърши 692 бр. проверки за спазване на трудовото законодателство. Проверени са 681 предприятия със зает персонал от 29 901 работници и служители. Констатираните нарушения са 2 913. От тях 1474 се отнасят до осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. По осъществяването на трудовите правоотношения са констатирани 1433 нарушения, от които по възникването им са установени 146. По заплащането на труда са констатирани 272 нарушения. За цитирания период са установени 28 лица, работещи без трудови договори.

За първите пет месеца на 2024 г. са съставени 67 актове за установяване на административни нарушения.

Сумата на забавените трудови възнаграждения до месец май е 335 677 лв. Тази сума се дължи от две предприятия на територията на област Велико Търново, които са предприели действия по изплащането й.

Благодарение на инспекторите по труда за посочения период са изплатени 518 023 лв. забавени възнаграждения, включително и суми за предишни периоди.

През периода инспекторите по труда от ДИТ Велико Търново се включиха и в стартиралата през тази година информационна кампания в средните училища за повишаване информираността на младежите за техните трудови права и задължения, когато започват работа. Във фокуса на кампанията попадат учащите, защото те са бъдещи участници на пазара на труда, а културата на превенция се възпитава още в процеса на училищния етап на обучение. За целта бяха проведени информационни събития в Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ в град Павликени с младежите от две паралелки в 11 клас, както и със студенти трети курс от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий, специалност „Публична администрация“, които посетиха Инспекцията по труда в областния град.

За петте месеца на 2024 г. областната дирекция „Инспекция по труда“ е предоставила 46 разрешения за започване на работа на непълнолетни лица. Във връзка с наближаващата ваканция на учениците оттам използват повода да напомнят, че непълнолетните лица работят при облекчени условия на труд, а за да са сигурни, че ще работят легално, преди започване на работа всеки работник и служител трябва да получи екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрацията му в Националната агенция за приходите (НАП) и длъжностна характеристика. Без регистриран в НАП работодателят няма право да допуска работещия до работното му място. Непълнолетните имат право на удължен отпуск от поне 26 дни. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. За тях е забранено полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 г., нощен е трудът, положен от 20:00 ч. до 6:00 ч. сутринта.

Ако подадените от работодателя документи са коректни, е създадена организация решение от Инспекцията по труда да има в рамките на 2 дни, въпреки че срокът е седемдневен. От работодателите се изискват документи, които са задължителни за всяко работно място, независимо дали на него ще се наемат непълнолетни или пълнолетни лица. Разликата е, че при наемане на лица под 18 години те се представят предварително в Инспекцията, а при наемане на пълнолетни – при проверка.

Наемането на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда се счита за престъпление. При установяване на такова нарушение контролните органи уведомяват Прокуратурата за стартиране на наказателно производство.

През месец април 2024 г. в областния град се състоя и регионалният форум за превенция на трудовия травматизъм. Той се проведе в рамките на националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква“, която Главната инспекция по труда организира с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. В рамките на информационната кампания се провеждат регионални конференции с акцент върху безопасността и здравето при работа. Целта е на областно ниво заедно с представителите на социалните партньори и работодателите да се обсъдят проблемите, свързани с трудовия травматизъм, и да се повиши информираността за спазването на правилата за безопасност от страна на работодателите и работниците.

Инспекцията по труда обръща внимание на работещите, че при нарушаване на трудовите им права те трябва да подават сигнали своевременно, докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез  Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/. Повече информация е публикувана в секцията „Административно обслужване“, рубрика „Център за административно обслужване“.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *