За пръв път от осем години нови съдии встъпиха в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново, незаетите щатни бройки са осем

0

Трима съдии встъпиха официално в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново след спечелени от тях конкурси за незаети щатни бройки в апелативните съдилища. И тримата ще правораздават в наказателното отделение на съда.

Десислава Чалъкова – Минчева има 27 години юридически стаж, натрупан изцяло в органите на съдебната власт. Натрупва опит първо като съдебен кандидат в Окръжен съд – Велико Търново, а от 12.06.1998 г. встъпва в длъжност като съдия в Районен съд – Горна Оряховица. От 01.03.2000 г. заема същата длъжност в Районен съд – Велико Търново, като от 25.04.2005 г. до 05.12.2008 г. е заместник на административния ръководител и зам.-председател на съда. От 05.12.2008 г. до 04.03.2009 г. изпълнява функциите на административен ръководител, а от 04.03.2009 г. е административен ръководител и председател на Районен съд – Велико Търново в продължение на два последователни мандата до 23.05.2019 г, след което, до настоящия момент правораздава като съдия в наказателното отделение на ВТРС.

Славка Георгиева Димитрова започва кариерата си в съдебната система като съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив и от 12.10.1999 г. встъпва в длъжност като съдия в Районен съд – Асеновград. В периода от 23.10.2000 г. до 31.01.2006 г. е съдия в Районен съд – Пловдив, а от 01.02.2006 г. до настоящия момент правораздава като съдия в наказателното отделение на Окръжен съд – Пловдив. В периода от 17.04.2015 г. до 28.10.2020 г. е била заместник на административния ръководител и зам.-председател на същия съд. Има близо 26 години юридически стаж.

Александър Григоров започва кариерата си в съдебната система като стажант-съдия, а после като младши съдия в Окръжен съд – Плевен и на 01.07.1992 г. встъпва в длъжност в Районен съд – Плевен като съдия. В периода 04.10.1995 г. – 16.10.1996 г. е зам.-председател на същия съд. От 17.10.1996 г. е съдия в Окръжен съд – Плевен, като в периода от 03.04.2003 г. до 16.11.2009 г. е бил зам.-председател, а в периода 05.10.2010 г. до 16.09.2020 г. – административен ръководител и председател на съда. От 05.10.2020 г. е командирован в Апелативен съд – Велико Търново за изпълнение на длъжността „съдия“ в наказателното отделение на съда, където правораздава до настоящия момент.

Съдия Димитрова и съдия Чалъкова са възпитаници на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, а съдия Григоров е завършил специалност „Право“ във ВИ „Г. Димитров“ (настоящата Академия на МВР). Тримата съдии имат достигнат най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“, получили са много добри оценки от последните си атестирания и не са им налагани дисциплинарни наказания.

За последен път съдии встъпиха в длъжност в Апелативен съд – Велико Търново през 2016 г. (отново в наказателното отделение). Поради значителният брой съдии, напуснали съда поради пенсиониране и различни забавяния, свързани с обявяването и провеждането на конкурсните процедури за заемане на освободените щатове, до настоящият момент бяха заети само шест от общо седемнадесетте щатни бройки за съдии във ВТАС.

 

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *