БЧК започва раздаването на хигиенни продукти на социално слаби в областта

0
От 11 юни 2024 г. Български червен кръст – Велико Търново, стартира поетапно раздаването на хигиенни продукти в изпълнение на втори транш на Програмата за „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.“ – операция „Подкрепа“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
В област Велико Търново ще бъдат подпомогнати 13784 лица. Раздаването на хигиенните продукти ще продължи до 12 юли 2024 год.
Списъците с правоимащите са изготвени от териториалните поделение на АСП, въз основа на обективни критерии, свързани с правото на социалното подпомагане за м. януари 2024 г., и са в съответствие с Наредбата на министъра на труда и социалната политика. Право на пакети с храни имат:
1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024
2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.
3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ .
4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.
5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.
6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.
7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпома-гане, което не променя нивото им на материално лишение.
На едночленни и двучленни семейства ще се раздават хигиенни пакети, които съдържат 9 вида продукти от първа необходимост – тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби и дамски превръзки и 2 вида местни консерви – говеждо месо и говежди кюфтета.
На тричленни семейства и семейства с повече членове ще се раздават 2 хигиенни пакета и 3 броя консерви от всеки вид. Така ще се задоволят по-пълноценно потребностите на многочленните семейства от повече храна.
За град Велико Търново раздаването ще започне на 11 юни в пункта на адрес ул. „Козлодуй“ № 4. Пункта ще работи всеки работен ден от 9,00 ч до 13.00 ч. Лицата, които не могат лично да получат хранителните продукти, могат да попълнят пълномощно по образец, което могат да вземат в пункта за раздаване, с което да упълномощят друго лице да получи продуктите.
В останалите общини от областта раздаването ще започне по следния график:
Община Златарица от 11.06.2024 год.
Община Лясковец от 11.06.2024 год.
Община Свищов от 12.06.2024 год.
Община Сухиндол от 19.06.2024 год.
Община Павликени от 19.06.2024 год.
Община Горна Оряховица от 12.06.2024 год.
Община Елена от 13.06.2024 год.
Община Стражица от 11.06.2024 год.
Община Полски Тръмбеш от 11.06.2024 год.
Графиците и адресите на пунктовете са публикувани на сайта на АСП:
https://asp.government.bg/…/startira-razdavaneto-na…/

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *