Закон за вендинг автомати: какво представлява?

0
вендинг автомати

вендинг автомати

Благодарение на лесното си обслужване и удобство вендинг автоматите са много актуални през последното десетилетие. Въпреки че не изисква обаче толкова големи ангажименти, колкото един магазин например, дейността с вендинг автомати се нуждае от регистрация и отчитане на продажбите, подобно на всеки един бизнес.

Търговията посредством вендинг не се урежда със специален закон за вендинг автомати, а се подчинява на редица норми, заложени както в Закона за храните, така и в Закона за местните данъци и такси, за ДДС, НАП и различни наредби.

За по-голяма сигурност, че сте спазили всички законови изисквания, независимо дали ще оперирате с един вид продукти в машините, или ще използвате комбинирани вендинг автомати, ето какви действия от правен характер е нужно да предприемете:

Регистрация на дейността

Юридическата форма обикновено е като ЕТ, но може да се избере и ООД/ЕООД. Ако тепърва ще създадете фирма, която да се занимава с вендинг, процедурата протича с подготовка на документи (някои от тях са с нотариална заверка на подписите), откриване на банкова сметка, внасяне на изискуемия капитал, подаването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по електронен път или на гише лично или чрез пълномощник.

Регистрация на автоматите

След вписването/учредяването на фирмата или ако вече имате такава и предметът ви на дейност го позволява (или го промените по същия ред, описан по-горе), идва ред на закупуването или наемането на машини. Тъй като по своята същност те са движими вещи, прехвърлянето на собствеността/наемането може да бъде под формата на обикновен договор без намесата на нотариус.

След това вендинг автоматите подлежат на регистрация по Закона за храните в Българската агенция по безопасност на храните. Разположението на всяка една машина се записва в съответното Удостоверение за регистрация.

Отчитане на оборотите от автоматите

В чл.18 на Закона за ДДС се посочва, че регистрираното или нерегистрираното по него лице е задължено на регистриране и отчет на продажбите в търговския обект, извършвано чрез издаден от фискално устройство фискален бон. За търговски обекти според Закона за ДДС се смятат и съоръжения като вендинг автоматите, тъй като в тях се реализира продажба на стоки или услуги.

Фискалните устройства притежават техническа възможност за дистанционно свързване с НАП, за да изпращат данни за оборотите. Ако вендинг автоматът е без такова устройство и собствеността му не е обозначена, следват санкции от НАП до 10 хил. лв. и запечатване на машината.

Облагане с патентен данък

В Приложение 4 на Закона за местните данъци и такси са изрично изброени всички дейности, които се облагат с патентен данък. Машините за кафе и тези за храна и напитки са обхванати от т.3, като се считат за търговия на дребно на пространство до 100 м².

Патентният данък е част от този закон, а облагането е възможно при условие, че доходът не надвишава 100 хил. лв. и юридическото лице не се е регистрирало по ДДС. Изискванията се отнасят за тези, които осъществяват вендинг дейност като ЕТ или физически лица. Облагането е по Закона за корпоративното подоходно облагане, ако сте регистрирани като ООД/ЕООД.

Подаване на годишна данъчна декларация

Заплащането на патентен данък не означава, че отпада задължението за Годишна данъчна декларация. Тя се подава към НАП за предходната година, като се попълва Приложение 7. Алтернативно на това, ако извършвате дейността като юридическо лице (ЕООД, ООД), подобно на другите търговски дейности, ще се наложи вашият счетоводител да изготви Годишен финансов отчет, подлежащ на обявяване в Търговския регистър от вас или от упълномощен от вас юрист.

Спазване на изискванията за локация

Всеки собственик на вендинг машини трябва да разполага с разрешение от собственика на съответния имот или от общината, за да може да ги постави на желаната локация. За една машина обикновено се нужно пространство от 1 м². Дори мястото да е ваше, следва автоматът да не пречи на преминаването на коли, пешеходци и т.н.

Спазване на санитарните и хигиенни норми

Използваните вендинг машини трябва да са съобразени с действащите в момента изисквания на БАБХ относно хигиената и безопасността на хранителните продукти и напитки. Това означава спазване на Наредбите за бутилиране, етикетиране и др., както и срока на годност.

Ако Вашите вендинг автомати продават храна, кафе и напитки, не само трябва да са съобразени с изискванията в Закона за храните, но и да бъдат разнообразни и с възможност за здравословни варианти.

За да гарантирате, че сте спазили всички нормативни изисквания относно вендинг дейността си, е добре да използвате професионалните услуги на счетоводна къща. А изборът на надеждна вендинг компания за поддръжка и зареждане на автоматите ще ви помогне за тяхната безпроблемна работа и повече доходи.

About Post Author

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *