александърь маслянков

Гордост за Велико Търново! Александър Маслянков е с най-висок резултат от всички 2871 участници в национално математическо състезание

На 18 юни бяха обявени финалните протоколи с резултатите от националното математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за...