александър

Във Велико Търново се строи улица, за която се чака от 1985 г. Кметът провери изграждането на северния обход на „Картала“

Във Велико Търново се изгражда най-северната част на улица „Александър Бурмов“ в кв. „Картала“. Недовършеният участък започва от района на...