антология

Великотърновски поети от три поколения са представени в антологията „Вечности“

Антология на великотърновската поезия от последните тридесетина година с наименование „Вечности“ обединява стихове на 37 творци от края на XX ...