аперитив

Заведение без касов апарат, трудови договори, фактури за стоки и каквито е да е документи, установиха полицаи и данъчни в Павликени

Неизряден търговски обект, установиха служители на Районното управление в Павликени и ТД НАП . Вчера при извършени съвместни проверки на...