асистентска подкрепа

Община Велико Търново подкрепя хора в неравностойно положение с услугата „Асистентска подкрепа“

    С новата социална услуга „Асистентска подкрепа“ Община Велико Търново помага на хора в неравностойно положение с осигуряване на...

Търновското кметство продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

  През цялата 2021 г. Община Велико Търново осигурява безплатна храна за обяд на 135 нуждаещи се лица и продължава...