асистентска

Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга във Велико Търново – „Асистентска подкрепа“

  В Община Велико Търново към социалната услуга „Асистентска подкрепа“ вече са назначени първите 19 социални асистенти и социални работници....

Община Сухиндол разкрива нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ 

Община Сухиндол в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата дейност в изпълнение на...