бедност

По проект за близо 1,6 млн. лева в Свищов ще борят бедността и ще интегрират уязвими групи към образование

Община Свищов, Стопанската академия, НПО и образователни институции са с одобрен първи интегриран партньорски проект по Оперативна програма  „Развитие на...