безвъзмездна

190,7 млн. лева безвъзмездна помощ от ЕС е получила област Велико Търново за последните шест години

190,7 млн. лева  безвъзмездна финансова помощ от ЕС по различните оперативни програми е получила област Велико Търново през програмния период...