безвъзмезднва

50 000 лева безвъзмездна финансова помощ могат да получат малки фирми за справяне с последиците от COVID-19

  По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. е отворена за кандидатстване нова процедура с название „Подкрепа за малки...