безвъзмездни средства

 Ето как туроператорите и агенциите да кандидатстват за безвъзмездни финансови средства за компенсиране на загубите в резултат от COVID-19

      Министерство на туризма публикува „Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и...