декември 7, 2022

безопасност на храните

Неприятните миризми във Велико Търново са от оборски тор. РИОСВ няма правомощия по този въпрос. Прехвърля топката на дирекцията по безопасност на храните

По повод на зачестилите сигнали за неприятни миризми на територията на община Велико Търново, РИОСВ – Велико Търново информира, че...