ноември 28, 2022

безработица

Най-много работници се търсят в промишлеността, хотелиерството и ресторантьорството,  търговията и селското стопанство

Регистрираните безработни през месец февруари в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 714, което е с 36...

Охранители, шофьори, продавачи, санитари са сред най-търсените професии в региона

Равнището на регистрирана безработица незначително се запазва и в края на месец декември регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда”...

Дърводелци, шофьори, компютърни оператори, продавачи и шивачи са сред най-търсените от бизнеса професии в региона

Равнището на регистрирана безработица незначително се повиши и в края на месец октомври регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда”...

Безработицата през юни отново достигна своя исторически минимум. Нараства търсенето на работна сила

Равнището на регистрирана безработица продължи да се понижава и в края на месец юни регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по...